C.W.S.V. Prinses Marijke is op zoek naar een

Penningmeester


Functieomschrijving
De penningmeester die wij zoeken, krijgt de volgende taken:
1. Het behartigen van de financiële zaken en het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
2. Het controleren en accorderen van de rekeningen van de door het bestuur aangegane verplichtingen.
3. Het incasseren van de contributies van de leden.
4. Het overzichtelijk bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging en hierover periodiek verslag uitbrengen aan het bestuur.
5. Het overzichtelijk archiveren van alle daarbij betrokken bescheiden.
6. Het jaarlijks opstellen van de balans en staat van baten en lasten.
7. Het jaarlijks opstellen van een begroting voor het komende boekjaar.


C.W.S.V. Prinses Marijke
Onze vereniging is een wandelsportvereniging met een Christelijike grondslag en bestaat op dit moment uit zo’n 80 leden. Ons bestuur bestaat momenteel uit drie leden (Voorzitter, Secretaris en Algemene Zaken). Door het vertrek van onze penningmeester zijn wij nu naarstig op zoek naar een andere penningmeester.


Jouw profiel
Wij verwachten van de penningmeester dat hij of zij enige boekhoudkundige kennis en ervaring heeft om de bovengenoemde taken uit te kunnen voeren. Deze kennis en ervaring kan zijn opgedaan op een studie, werkomgeving of vereniging. De penningmeester zal deelnemen aan alle bestuursvergaderingen die gemiddeld één keer per maand plaatsvinden, tenzij er een specifieke reden is om niet te kunnen deelnemen. Lijkt het je wat om ons te helpen als penningmeester, dan nodigen wij jou graag uit om je aan te melden bij één van de bestuursleden. Om penningmeester te zijn van onze vereniging is het overigens NIET noodzakelijk om ook lid te zijn van de vereniging.


Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Meld je dan direct aan bij onze secretaris Harry Landzaat via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met onze secretaris Harry Landzaat van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 20:00 via 06-173 444 11.

Contact opnemen via de mail kan ook via secretaris@cwsvprinsesmarijke.nl.

No Code Website Builder